Bestuur

Het momenteel zittende bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie                     Naam                                Emailadres
President              :  Maikel Hennink               President@waterrotn.nl
Voorzitter             :  Geert-Jan Jeursen           Voorzitter@waterrotn.nl
Vicevoorzitter      :  Martien van Gessel        Vicevoorzitter@waterrotn.nl
Penningmeester :  Martijn te Hoonte           Penningmeester@waterrotn.nl
Secretaresse        :  Rachel Holterman          Secretaris@waterrotn.nl
Public Relations  :  Thomas Scholten            Public_relations@waterrotn.nl
Evenementen      : Jaquelien Langelaar        Evenementen@waterrotn.nl

Lid                         : Peter van Alst

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met ons bestuur, wilt u meer informatie over de vereniging klik dan hier.