Geschiedenis

Het Eibergs Carnavals Genootschap “de Waterrotn” is ontstaan uit de “Ballensleppers”, opgericht op 11-11-1964. Deze ontstond uit leden van de KAB – KAJ- J.B.T.B. en de toenmalige voetbalvereniging DES. Allemaal katholieke verenigingen.

De fusie van de voetbalverenigingen DES en Eibergse Boys heeft in die jaren aan bijgedragen dat niet het geloof ging bepalen wie er carnaval ging vieren, maar meer de mensen van de verenigingen onderling . Tegenwoordig is het zeer zeker niet meer zo dat dit door het geloof bepaald wordt.

Dat men in het begin niet wist hoe het hoorde bleek al snel toen men de eerste twee jaar dezelfde prins had, met name ons erelid Johan Karnebeek. De eerste jaren had men wel activiteiten maar met weinig groei. Met een nieuwe president, Leo van der Donk, ging het elk jaar beter. De president werd opgevolgd door Johan Karnebeek, Jehan Klein Willink, Johan te Peze (het blijven allemaal Johans), Han Boeijink, Joop ten Have tot aan de huidige president Peter van Alst.

In 1973 werd de eerste optocht gehouden, die gezamenlijk werd georganiseerd met de zustervereniging Bacchus. Toen de gemeente Eibergen de subsidie stop zette werd deze samenwerking verbroken en werd deze weer georganiseerd door de Ballensleppers, wel onder de vlag van de Stichting Carnaval Eibergen. Uiteindelijk werd de dwaling van het gemeentebestuur, om de subsidie in te trekken weer goed gemaakt, op tijd ingezien en toch weer subsidie verstrekt. Dat dit is van alle tijden blijkt wel uit de huidige situaties waarbij er ook steeds wordt gemorreld aan subsidies.

De Stichting Carnaval Eibergen bestaat nog steeds, is springleven en zeer actief. Een gezegde binnen deze commissie is; “We gaan aan ons succes ten onder”. Dit duidt meer op het feit dat een grote optocht veel geld kost, terwijl de manier om als stichting aan geld te komen steeds moeilijker wordt.

Samen met de SCE zullen ECG ‘de Waterrotn’ trachten om deze enigste nog in Eibergen draaiende optocht in stand te houden. Dat de vereniging altijd woekert met financiën bleek uit de verschillende verslagen vanuit het verleden. Er zijn periodes geweest dat men royale dingen kon doen, maar ook van tijden dat er een grote schuld op de vereniging rustte. Dankzij altijd weer actieve mensen die zich meer dan 100% willen inzetten voor hun cluppie is men er weer boven op gekomen. Met het houden van Fancy-fairs, toentertijd een populaire bezigheid, probeerde ment de zaak gezond te houden.

Tegenwoordig wordt door middel van inzet van mankracht bij evenementen getracht om de kas op peil te houden.

De vereniging is opgericht onder de naam Ballensleppers en werd in 1989 gewijzigd in Eibergs Carnavals Genootschap “de Waterrotn”, omdat de inwoners van Eibergen als waterratten bij de omliggende gemeenten bekend stonden. Binnen Eibergen kennen we naast Bacchus en de Hookers nog twee carnavalsverenigingen, n.l. de Maispotters en de Belhamels. Vooral tussen de Bacchus en de Ballensleppers hebben zich in het verleden de nodige strubbelingen voorgedaan. In de verschillende verslagen blijkt dat er hierover veel discussies zijn geweest en het meters papier heeft gekost.

Op dit moment is het zo dat we met onze verenigingen goed samen kunnen werken en elkaar de ruimte gunnen om ieder het carnaval te laten vieren binnen de kring waar hij of zij zich thuis voelt.

Gezamenlijk functioneren de drie verenigingen op een prettige manier binnen de Orca voor de organisatie van de Schlagerfestivals. Voor het eerst in 2003 en ook in 2009 werd door de Orca een prachtig festival neer gezet. Het carnaval bij de Ballensleppers en de Waterrot’n heeft zich altijd afgespeeld in dezelfde accommodatie of “Carnavalshoes”, nl. bij Zalencentrum de Klok. Dat dit uniek is kan men zien in de omliggende plaatsen waar soms locaties verdwijnen of men verhuisd naar een andere gelegenheid.

In de beginjaren met Henk Klein Goldewijk, Nettie en later met Paul blijkt er toch een nauwe band te bestaan tussen de familie Klein Goldewijk en onze vereniging.

In 2009 heeft de vereniging haar 44 jaar mogen vieren.

Met een verjongde Raad van Elf en een bloeiende jongerengroep kan de vereniging er de komende jaren nog volop verder.