Gouden Waterrot 2020 voor Gerwin Starink

Hoewel de huidige Waterrot een bronzen kleur heeft, blijft het de Gouden Waterrot.
Het ‘Gouden’ slaat meer op de verdiensten van de ontvanger dan van het materiaal waar deze van is gemaakt.

Het doel van deze onderscheiding is om elk jaar weer stil te staan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen.

Door de vele bezuinigingen die de laatste jaren op ons af zijn gekomen en nog zullen komen wordt de inzet van vrijwilligers alleen maar belangrijker. Zij zijn de pilaren waar een groot deel van de samenleving op steunt. Verenigingswerk, sport en vele andere maatschappelijke en sociale activiteiten zijn ondenkbaar zonder deze vrijwilligers.

Met de uitreiking van de Gouden Waterrot willen de Waterrotn symbolisch hun waardering uitspreken aan deze groep mensen.

Het bestuur van ECG “de Waterrot’n” was en is er van overtuigd ook voor dit jaar een goede bestemming voor de 30e Gouden Waterrot te hebben gevonden. Was het vorig jaar een groepering die de Waterrot kreeg uitgereikt, dit jaar was de ontvanger een persoon.

De Gouden Waterrot 2020 werd op 12 januari uitgereikt aan Gerwin Starink.

Argumenten om dit jaar voor deze persoon te kiezen waren en zijn;

Foto: Kirsten Bouman

– Hij is eigen ondernemer
– Hij is goed voor zijn eigen personeel
– Hij rijdt belangeloos de bus voor de ouderenmiddag
– Hij verzorgt het ontbijt voor Pax Kinderhulp
– Hij is dit jaar koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten als 25 jarig lid van de vrijwillig brandweer in Eibergen.

 

Kortom, Gerwin heeft het hart op de goede plek zitten en is een persoon die deze onderscheiding verdient. Deze onderscheiding wordt hem van harte gegund!